Teollisuuden yhteistyökumppani

Rotaatiovalu – mahdoton mahdolliseksi

Rotaatiovalu on menetelmä jolla valmistamme kilpailukykyisesti monen muotoisia ja kokoisia muovituotteita, joista monia on vaikeaa, ellei mahdotonta valmistaa millään muulla muovivalumenetelmällä. Paineistamaton valumenetelmä mahdollistaa monimutkaisten ja isojenkin muovituotteiden valmistuksen edullisilla muoteilla, jotka toimitamme muutamassa viikossa.

Rotaatiovalulla valmistamamme muovituotteet ovat ylivoimaisia kun tarvitaan kuormitusta kestäviä tuotteita, joilta edellytetään iskunkestävyyttä sekä vastustuskykyä rasitusmurtumille, varsinkin pakkasolosuhteissa.

Teollisella muotoilupalvelullamme pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset tuotteiden toiminnallisuudessa, kustannustehokkuudessa, käyttökokemuksissa ja estetiikassa.     Muotoilupalvelumme on kilpailuvaltti, jolla asiakasyrityksemme erottuvat muiden joukosta.

Kokemus ja osaaminen ovat valttimme.

Lataa tietopaketti

Lataa tästä värikäs tietopaketti teollisuuden alihankinnasta.
Tiedosto lähetetään sähköpostiisi.


Asiakkaitamme

Palvelumme

Tuotetestaukset,  protoilut

Joustava yhteistyö asiakkaidemme kanssa takaa molempia osapuolia hyödyntäviä käänteentekeviä ratkaisuja, joissa Motoplast osallistunut R&D työhön, hoitanut tuotemuotoilun,  komponenttien hankinnat ja valmistuksen.

Hyvä yhteistyö johtavien työkalu- ja valukonevalmistajien kanssa takaa aina uusimman teknologian hyödyntämisen toiminnassamme.

Tuotemuotoilu

Korkealaatuinen oma muotoiluosaaminen yhdistettynä monipuoliseen valutekniikkaamme.

Teollinen muotoilumme käyttää työssään SolidWorks ohjelmistoa ja koko R&D tiimi hyödyntää Autovue CAD katseluohjelmaa yhteistyössä ja nopeassa analysoinnissa paikasta ja ajasta riippumatta.

Tällä varmistamme korkean yhteensopivuuden asiakkaittemme suunnittelijoiden työkalujen kanssa.

Laboratorio

Laboratoriossamme standardien mukaiset tarvittavat muovimateriaalien testauslaitteet

  • Iskutestauslaitteet
  • Sulaindexi ja kuivajuoksevuus
  • Raekoko analysaattori
  • Tiheysmääritys

Analysoinnit tukevat myös R&D työskentelyä.

Muottihuolto

Hyvin varusteltu muottiosasto huolto työtä varten.

Laadukasta ja kokenutta metallintyöstöä ja koneistusta.

Muottien datatiedostot sisältäen käyttö- ja huoltostatistiikan.

VTT, Tukes. SP Sverige, TUV Germany

Tarvittaessa järjestämme kansallisten tai kansainvälisten vaatimusten edellyttämät tuotetestaukset mm EN-standardien testaukset ja lupakäsittelyt eri viranomaistahojen kanssa.

Tuotanto

Neljä ajanmukaista rotaatiovalukonetta takaa hyvän valukapasiteetin.

Valmistamme tuotteita halkaisijoiltaan muutamasta senttimetristä useampiin metreihin.

Huomattavan lyhyet muottien asetusajat takaavat suuren jouston tuotannossamme.

Valmistuksemme ja kokoonpanolinjat LEAN filosofian mukaiset.

LLOYD`s sertifioitu johtamis- ja laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015.

Palkitut Motoplast-muovituotteet

Valtran akkulaatikko

Sandvikin NoiseGuard